Uchwała Nr 7/32/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 27.05.2021 r .

w sprawie: wykonania odkomarzania osiedla w roku 2021 przez firmę CENTRUS.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz §4 ust.2 pkt 1, 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanawia wyrazić zgodę na wykonanie odkomarzania całego osiedla w 2021 roku i przeznacza na ten cel kwotę 3 400 zł w ramach posiadanych środków finansowych w eksploatacji wg powierzchni terenu zieleni.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
………………………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
Osiedla ”Błonie”
………………………………
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 12:23, 11 czerwca 2021

Kategorie: 2021