Uchwała NR 4/29/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie: zmiany planu remontów ogólnoosiedlowego na rok 2021 poprzez dodanie poz. remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kawaleryjskiej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie §4 ust.12 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanawia dokonać zmiany w planie funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na rok 2021 poprzez dodanie poz. remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kawaleryjskiej . Koszt 25 000,- zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
………………………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
Osiedla ”Błonie”
………………………………
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 12:18, 11 czerwca 2021

Kategorie: 2021