Uchwała nr 18/43 /2021 z dnia 30.09.2021 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany w funduszu remontowym nieruchomości EB 02 na rok 2021 wymiana urządzeń domofonowych na cyfrowe.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz § 4 ust.2 pkt 2 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanowiła wprowadzić zmianę w funduszu remontowym nieruchomości EB 02 na rok 2021 poprzez dodanie pozycji wymiana istniejących urządzeń domofonowych na cyfrowe w budynkach Ułanów 14 i 16 wraz z przeniesieniem na drzwi wewnętrzne i przeznacza kwot 37 370,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
………………………………
Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 11:34, 1 grudnia 2021

Kategorie: 2021