Uchwała nr 11/36/2021 z dnia 17.08.2021 r.

Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17.08.2021 r.


w sprawie :uchwalenia planu gospodarczo- finansowego osiedla „Błonie” na rok 2022.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz § 4 ust.2 pkt 1,2 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” uchwala strukturę w ilości 23,5 etatu Administracji Osiedla „Błonie” na rok 2022

§ 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” uchwala plan gospodarczo – finansowy osiedla „Błonie” na rok 2022 , oraz stawki odpisu dla poszczególnych nieruchomości zgodnie z załącznikiem

§ 3

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 15:28, 27 sierpnia 2021

Kategorie: 2021