UCHWAŁA NR 29/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.09.2019 r.

w sprawie: zmiany od 01 lutego 2020 r. wpłat na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Różanej 12.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.1, 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku większości mieszkańców budynku przy ul. Różanej 12 (podjętego na zebraniu mieszkańców w dniu 12.09.2019 r.), Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zmianie od 1 lutego 2020 r. miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Różanej 12 z 0,75 zł./m2 na 1,00 zł./m2 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:52, 27 września 2019

Kategorie: 2019