Uchwała nr 17/47/2019 z dnia 10.07.2019 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2019 fundusz ogólnoosiedlowy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 postanowiła:

§ 1

 1. W planie remontów (fundusz ogólnoosiedlowy) na rok 2019 wprowadzić pozycję: odnowienie altan śmietnikowych szt.9 w osiedlu „Błonie” (obudowa z deski kompozytowej)
  – ul. Kawaleryjska 8, Rycerska 5 – 1 szt,
  – ul. Szaserów 9 – 1 szt
  – ul. Kawaleryjska 2,6 – 2 szt
  – ul. Rycerska 2, 6, 8 – 3 szt
  – ul. Kawaleryjska 14, 16 – 2 szt.
  Kwota – 40 000 zł
 2. Altany śmietnikowe przy ul. Szaserów 1 i Ułanów 22 odnowione zgodnie z wnioskiem przegłosowanym na posiedzeniu RPN osiedla „Błonie” w dniu 10.07.2019r z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na kwotę 9 000 zł

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla ”Błonie”
……………………………….
Janina Samborska

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:09, 1 czerwca 2021

Kategorie: 2019