Uchwała nr 3/3/2017 z dnia 20.03.2017 r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie korekty rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2017
w nieruchomości EB03.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB-03 w poz. remont elewacji ramach posiadanych środków finansowych w planie remontów nieruchomości EB 03 wprowadza się:
wykonanie remontu wiatrołapów Hetmańska 12 koszt – 37 020 zł
wykonanie malowania prześwitu Hetmańska 12 koszt – 3 800 zł
wykonanie zadaszenia nad schodami prześwitu Hetmańska 12, 14, 16 koszt – 9 000 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 08:51, 26 lipca 2017

Kategorie: 2017