Uchwała nr 17/17/2017 z dnia 28.08.2017 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2017
w nieruchomości EB-08.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB-08 w poz. remont elewacji w ramach posiadanych środków finansowych w planie remontów nieruchomości EB-08 wprowadza się zmianę finansową:
wykonanie zadaszenia nad schodami prześwitu Kawaleryjska 8, Rycerska 5, koszt 11 000 zł – było 6 000 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym W § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

……………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

……………………
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 13:52, 31 sierpnia 2018

Kategorie: 2017