Uchwała nr 1/1/2017 z dnia 23.01.2017 r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie zakupu sprzętu do koszenia i przyczepki

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 10 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Wyrazić zgodę na zakup kosiarki spalinowej oraz przyczepy gospodarczej w łącznej kwocie brutto 17 000 zł . Pokrycie kosztów:
– przyczepka – z eksploatacji
– kosiarka spalinowa – z konserwacji zieleni.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 08:39, 26 lipca 2017

Kategorie: 2017