Uchwała nr 10/ 10 /2017 z dnia 10.04.2017 r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie dzierżawy terenu pod reklamę na terenie nieruchomości EB10
.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 10 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

1

  1. Wyrażą zgodę na PHU /imię i nazwisko/ w Lublinie ul. Kawaleryjska 20A na postawienie reklamy wolnostojącej jednostronnej, przy ul. Kawaleryjskiej zgodnie ze wskazaną lokalizacją.
  2. Stawka opłat będzie wynosić 100zł brutto/m-c/ z VAT.
  3. Umowę należy zawrzeć na czas nieokreślony z 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 09:11, 26 lipca 2017

Kategorie: 2017