Uchwała nr 1/2/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 23.03.2015 r.

w sprawie: zlecenia sprzątania klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzenie składnika opłat eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku: Rycerska 2 kl. V

Zlecić sprzątanie klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzić stosowny czynnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla „Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:20, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2015