Uchwała nr 12/38/2015 z dnia 07.12.2015 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”


w sprawie korekty rzeczowego planu remontów w nieruchomości EB 10 osiedla „Błonie” na rok 2015.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Dokonać korekty rzeczowego planu remontów na rok 2015 w nieruchomości EB 10 Kawaleryjska 14,16,18 w poz. remont elewacji – usunięcie graffiti na budynku Kawaleryjska 14, 16 w kwocie 2000,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla ”Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny

Data opublikowania: 14:25, 26 sierpnia 2021

Kategorie: 2015