Uchwała nr 10/36/2015 z dnia 05.10.2015 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”


w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej
i wprowadzenie składnika opłat eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 10 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku: Ułanów 16 kl. I zlecić sprzątanie klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzić stosowny czynnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla ”Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny

Data opublikowania: 14:23, 26 sierpnia 2021

Kategorie: 2015