Uchwała nr 8/9/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie: zlecenia sprzątania klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzenie składnika opłat eksploatacyjnych

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób wstrzymujących się – 1 , przeciw – 1 postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynków:

 • Rycerska 2 kl. I
 • Rycerska 5 kl. VII
 • Kawaleryjska 2 kl. III, IV, VII
 • Kawaleryjska 4 kl. VI
 • Kawaleryjska 6 kl. VI
 • Hetmańska 8
 • Hetmańska 14 kl. III
 • Hetmańska 16 kl. I, III, VII
 • Husarska 6 kl. V
 • Husarska 8 kl. III
 • Ułanów 14 kl. II
 • Ułanów 16 kl. II
 • Ułanów 22 kl. IV

zlecić sprzątanie klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzić stosowny czynnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:33, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2014