Uchwała nr 21/22/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 10.11.2014 r.

w sprawie: finansowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach Ułanów 14 i 16 w osiedlu „Błonie”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, wstrzymujących się – 2 , przeciw – 0 postanowiła:

§ 1

Na wniosek przedstawiciela nieruchomości EB-02 w budynkach Ułanów 14 i 16 za wymienione podzielniki kosztów centralnego ogrzewania będzie zapłacone jednorazowo (w całości) przy rozliczeniu ciepła za 2014 r.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla „Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:42, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2014