Uchwała nr 17/18/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie: dzierżawy terenu pod plakaty wyborcze na terenie nieruchomości w osiedlu „Błonie”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, wstrzymujących się – 1 ,przeciw – 0 postanowiła:

§ 1

Wyrazić zgodę na dzierżawę terenu pod plakaty wyborcze na terenie nieruchomości w osiedlu „Błonie”, ze stawką 10,00 zł za m2 pow. reklamowej netto. Uchwała dotyczy wyborów samorządowych w 2014 r

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla „Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:39, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2014