ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała nr 7/34/2013 z dnia 08.08.2013 r. RPN Osiedla Błonie

Uchwała nr 7/34/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 08.08.2013 r.

dotyczącą korekty do rzeczowo-finansowego planu remontów na 2013 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 1 postanowiła:

§ 1

Wprowadzić do rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2013: fundusz remontowy nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Hetmańska 12 – kwota 7.000 zł.

§ 2

Wystąpić do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy: docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem jej spłaty.

§ 3

Zatwierdzić harmonogram odpisu i spłaty nieoprocentowanej pożyczki z funduszu zasobowego Spółdzielni na docieplenie dla budynku Hetmańska 12 i z dniem 1.10.2013r wprowadzić odpis na docieplenie dla mieszkańców budynku Hetmańska 12 w wysokości 2,15 zł//m2 p.u./m-c

§ 4

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”
……………………………………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie