Uchwała nr 1/28/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 31.01.2013 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 1 osoba postanowiła:

§ 1

Wprowadzić korektę planu remontów na rok 2013 w poz:
– fundusz remontowy: remont podestów wejściowych do klatek schodowych 104 szt. kwota 93 600 zł
– fundusz remontowy nieruchomości: remont dojść do klatek schodowych:

  • EB 01 – 20 000 zł
  • EB 02 – 7 000 zł
  • EB 03 – 13 400 zł
  • EB 07 – 16 000 zł
  • EB 08 – 9 000 zł
  • EB 09 – 13 600 zł

 

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”
……………………………………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:46, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2013