Uchwała nr 9/23/24/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 28.08.2012r

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 10 osób

§ 1

Wprowadzić korektę do rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2012 poz. fundusz remontowy nieruchomości w ramach posiadanych środków finansowych:
naprawa wentylacji nieruchomości EB 01 szt.4 kwota 2 550 zł
EB 02 szt 3 kwota 3.130 zł
EB 03 szt 3 kwota 1.810 zł
EB 07 szt 4 kwota 4 320 zł
EB 08 szt 2 kwota 1.220 zł
EB 09 szt 3 kwota 1 810 zł
Ogółem kwota 14 840 zł

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:06, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2012