Uchwała nr 12/26/27/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 25.10.2012r

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 10 osób

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajem lokalu w prześwicie budynku Ułanów 14 z dniem 1.11.2012 na biuro firmy p. /imię i nazwisko/ z miesięczną opłata w wysokości 14zł/m2+media+Vat z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 2

W przypadku nie podpisania umowy przez najemcę wymienionego w § 1 w określonym terminie Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanowiła wynająć w/w lokal na magazyn p. /imię i nazwisko/ na warunkach jak w § 1.

§ 3

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:07, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2012