Uchwała nr 02/16/17/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 23.02.2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 10 osób.

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajem lokalu w prześwicie Rycerska 5 na biuro firmy P. (w tym miejscu dane osobowe: imię i nazwisko) z miesięczną opłata w wysokości 12 zł/m2+media +Vat

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN Osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN Osiedla”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:01, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2012