Uchwała nr 12/13/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 08.12.2011 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 10 osób.

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu o pow. 15 m2 na nieruchomości EB10 Kawaleryjska 14, 16, 18 p. (w tym miejscu dane osobowe: imię i nazwisko) na handel ubraniami ze stawką netto 8,00 zł/m-c/m2 + Vat.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN Osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN Osiedla”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:16, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2011