Uchwała nr 11/12/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 08.12.2011 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 10 osób.

§ 1

Wprowadzić korektę do rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2012:
– poz. fundusz remontowy nieruchomości EB 03 malowanie klatek schodowych budynku Hetmańska 16 – kwota 31 500 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN Osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN Osiedla”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:16, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2011