Uchwała nr 10/11/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 27.10.2011 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 8 osób przeciw-1, wstrzymała się-1 osoba.

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu o powierzchni 5 m2 na nieruchomości EB10 Kawaleryjska 14, 16, 18 p. (w tym miejscu dane osobowe imię i nazwisko) pod handel obwoźny artykułami odzieżowymi ze stawką netto 8 zł/m2/m-c + Vat.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN Osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN Osiedla”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:15, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2011