Uchwała nr 01/2/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 19.01.2011 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 9 osób, wstrzymująca się –1.

§ 1

Wprowadzić do rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2011: malowanie klatek schodowych w budynkach Dragonów 3 i 14 – kwota 88 000zł w ramach posiadanego funduszu nieruchomości IV.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN Osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN Osiedla”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:10, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2011