ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 05/2009 z dnia 21.04.2009 r.

Protokół Nr 05/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 21.04.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Roman Janczarek,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek, Teresa Husarek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat:
  a/ przebiegu Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” odbytego w dniu 18.04.2009 r.
  b/ organizacji i harmonogramu zebrań grup członkowskich.
 3. Zaopiniowanie koncepcji budowy garaży ul. Filaretów osiedle „Skarpa”.
 4. Przyjecie protokółu z posiedzenia odbytego w dniu 07.04.2009 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady Nadzorcze jednomyślnie – 20 za, przyjęli do realizacji przedstawiony powyżej porządek posiedzenia.

Ad. 2
A/
Prezes Zarządu poinformował, że Zebranie Przedstawicieli które zwołane zostało w dniu 18.04.2009 r. było kontynuacją Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 24.11.2007 r. Przypomniał, że Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r. na wniosek części przedstawicieli uchwaliło przerwę w obradach, w części dotyczącej uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni. Postanowiło, że punkty 7, 8, 9 i 10 porządku obrad, podjęte zostaną niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku grupy posłów na sejm o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
W dniu 18.04.2009 r. do prezydium zebrania został złożony wniosek w brzmieniu:

WNIOSEK
Zgłaszam wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad
z dzisiejszego zebrania punktu dotyczącego zmian Statutu.

Uzasadnienie

Przerwaliśmy zebranie z uwagi na to, że do Trybunału Konstytucyjnego złożone zostały wnioski o uznanie niektórych zapisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie Prawo spółdzielcze za sprzeczne z Konstytucją. Do dnia dzisiejszego Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze posiedzenia w tej sprawie. Natomiast w dniu 17 grudnia 2008 r. rozstrzygnął o niekonstytucyjności innych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – art. 12, art. 1714, art. 272 oraz art. 8 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednocześnie jesteśmy w posiadaniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i organów spółdzielczych skierowanych do Marszałka Sejmu RP, aby jak najszybciej podjęto prace, mające na celu znowelizowanie dotychczasowej ustawy, z uwzględnieniem zmian wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i grupę posłów, uznanych w ich ocenie za niezgodne z Konstytucją.

Ponadto w sprawie dokonania zmian ustawy zwrócił się do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka Prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Pan Stanisław Kukuryka z wnioskiem o jak najszybsze rozpatrzenie tej kwestii przez Sejm RP. O powrocie zebrań przedstawicieli członków mówił również podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń w wywiadzie w „Gazecie Prawnej”. Zdaniem podsekretarza stanu, wstrzymanie prac legislacyjnych nad projektem nie może być uzależnione od terminu wydania wyroku przez trybunał – „Jeżeli do końca roku nie zajmie on stanowiska w sprawie przepisów zakwestionowanych przez posłów lewicy, nie będziemy dłużej czekać i projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych już na początku 2009 r.”. Dlatego w takiej sytuacji, kiedy na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. Sejm obowiązany jest dokonać zmian do końca br. oraz dokonać zmian sygnalizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, podejmowanie dziś zmian do Statutu spowodowałoby konieczność zwoływania zebrań, dokonywania zmian w regulaminach, zasadach księgowania i innych, które obowiązywałyby tylko do końca roku.

Jednocześnie pod koniec roku Spółdzielnia miała by obowiązek przygotowywać się do kolejnych zmian Statutu wynikających ze zmiany ustawy.
Dlatego wprowadzenie dzisiaj zmian uważam za niepotrzebne i wprowadzające tylko zamieszanie w funkcjonowaniu Spółdzielni.

Wniosek podpisało 15 przedstawicieli.

Za przyjęciem wniosku o skreślenie z porządku obrad zebrania punktu dotyczącego zmian statutu, głosowało 50 przedstawicieli, przeciw 13 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 9 przedstawicieli.
Pozostałe punkty porządku obrad tj:

7. Dyskusja.
9. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
zostały zrealizowane.

B/
Prezes Zarządu poinformował ,że zebrania grup członkowskich odbędą się zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem.

H A R M O N O G R A M
zebrań na grupy członkowskie – 2009 rok

Lp.

Nazwa ulic

Ilość
Członków
w grupie

Ilość man-
datów przedsta-
wicieli

Ilość
man-
datów
na czł. RN

Ilość czł.
Rady
Osiedla

Termin i miejsce zebrania

1.
„Skarpa”

I. Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10, 12, 14

518

5

1

3

12.05.09 17:30
Klub Osiedla „Skarpa”

II. Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4

588

5

1

3

11.05.09 17:30
Klub Osiedla „Skarpa”

III. Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

596

5

1

4

08.05.09 17:30
Klub Osiedla „Skarpa”

IV. Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19

422

4

1

2

07.05.09 17:30
Klub Osiedla „Skarpa”

V. Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12

535

5

1

3

06.05.09 17:30
Klub Osiedla „Skarpa”

2.
Niska
Skarpa

Przytulna, Gościnna,
Uśmiechu, Szczęśliwa

37

1

1

7

04.05.09 17:30
Zarząd Spółdzielni

3.
„Ruta”

I. Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

669

6

1

4

07.05.09 17:30
Dom Akcji Katolickiej

II. Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

568

5

1

3

12.05.09 17:30
Dom Akcji Katolickiej

III. Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

577

5

1

4

11.05.09 17:30
Dom Akcji Katolickiej

IV. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15

592

5

1

4

08.05.09 17:30
Dom Akcji Katolickiej

4.
„Łęgi”

I. Tymiankowa, Bociania

649

6

1

5

27.04.09 17:30
Klub Osiedla „Łęgi”

II. Tatarakowa, Wiklinowa

562

5

1

5

28.04.09 17:30
Klub Osiedla „Łęgi”

III. Biedronki, Kaczeńcowa

626

6

1

5

29.04.09 17:30
Klub Osiedla „Łęgi”

5.
„Błonie”

I. Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4 A

473

4

1

4

29.04.09 17:30,
Klub Osiedla „Błonie”

II. Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3 B,14
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10

475

4

1

5

28.04.09 17:30,
Klub Osiedla „Błonie”

III. Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

680

6

1

6

27.04.09 17:30,
Klub Osiedla „Błonie”

6.
„Widok”

I. Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

611

6

1

4

06.05.09 17:30,
Szkoła Podst.
nr 51

II. Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25,
29, 29 A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

931

9

1

7

05.05.09 17:30,
Szkoła Podst.
nr 51

7.
„Poręba”

Bursztynowa 1, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Szafirowa 3, 5
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18

1325

13

2

11

04.05.09 17:30,
Szkoła Podst.
nr 51

8.
Członkowie oczekujący

262

2

1

05.05.09 17:30
Zarząd Spółdzielni

Oznacza to, że każdego dnia będą odbywały się zebrania w dwóch osiedlach.
Członkowie Zarządu uczestniczyć będą we wszystkich zebraniach. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. powinien na zebraniu grupy przedstawiać przedstawiciel danej grupy w Radzie Nadzorczej.

Ad. 3
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała, że członkowie komisji
– Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 15.04.2009 r.,
– Społeczno – Samorządowej w dniu 16.04.09,
– Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ekonomiczno – Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 20.04.2009 r.
zapoznali się z opracowaną przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne Koncepcją Projektową – Wariant II i Wariant III Zespoły Garażowo – Parkingowego w Lublinie na Osiedlu „Skarpa” ul. Filaretów 52.

Wariant II – „Maksymalny” – Gabaryty obiektu
– liczba boksów garażowych 239
– powierzchnia zabudowy 3824,53 m2
– powierzchnia użytkowa 1 boksu 16,24 m2
– powierzchnia użytkowa garaży 3381,36 m2
– powierzchnia użytkowa usług 40,64 m2
– powierzchnia użytkowa łącznie 3922,00 m2

Wariant III- „Optymalny” – Gabarytu obiektu
– liczba boksów garażowych 142
– powierzchnia zabudowy 2415,13 m2
– powierzchnia użytkowa 1 boksu 16,52m2
– powierzchnia użytkowa garaży 2346,05 m2
– powierzchnia użytkowa usług 136,30 m2
– powierzchnia użytkowa łącznie 2482,35 m2

Przypomniała ponadto, że Spółdzielnia umieściła na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządzie oraz na klatkach schodowych osiedla Skarpa i Ruta informację o tym, że ogłasza nabór na budowę garaży i lokali usługowych.
Cenę wstępną ustalono w wysokości 20.000 zł ( netto) za boks garażowy i 3500 zł /m2 pow. uż. usług. Chęć zakupu poprzez złożenie podania zgłosiło ponad 120 osób.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wariant III „Optymalny”.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, pozytywnie zaopiniowała Wariant III – „Optymalny” Koncepcji Projektowej Zespołu Parkingowo – Garażowego w Lublinie w Osiedlu „Skarpa” i upoważniła Zarząd Spółdzielni do podjęcia kolejnych działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego – garaże dwupoziomowe, ujętego w Planie Inwestycyjnym na rok 2009 zatwierdzonego uchwała Rady Nadzorczej Nr 111/14/2008 z dnia 2.12.2008 r.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 07.04.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:

 1. Mieszkańca Osiedla „Ruta” z dnia 26.03.2009 r. dot. zgłoszonej przed rokiem sprawy uregulowania problemu utrzymania czystości korytarzy budynkowych zakończonej żenującą odpowiedzią.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za, wystosować do w/w odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz do w/w.
 2. Członka – wykluczonego zamieszkałego w osiedlu „Poręba” z dnia 30.03.2009 r. dot. uchylenia uchwały o wykluczeniu w/w ze Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacja z działu członkowsko – mieszkaniowego dot. wysokości zadłużenia oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła wystosować do w/w odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz do w/w.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 marca 2009 r. dot. odpowiedzią na pismo Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2009 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej opłat ustalonych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 7
Rada Nadzorcza dyskutowała na temat zbliżających się zebrań grup członkowskich.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie