UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla „ŁĘGI”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
2010 r.

Posiedzenia Rady Osiedla „Łęgi” odbyły się w terminach:

* * *

I/. 27 styczeń – plenarne posiedzenie z następującym porządkiem:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z poprz. posiedzenia z 16.12.2009r.
 3. Informacja n.t. zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych mieszkańców os. „Łęgi”
 4. Rozpatrzenie pism i podań skierowanych do Rady- podjęcie stosownych uchwał
 5. Sprawy wniesione

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

U C H W A Ł A     NR 01/01/10

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zawarcie umowy- najmu na prowadzenie pracowni protetyki stomatologicznej w lokalu przy ul. Tymiankowej 48/1A.

U C H W A Ł A     NR 02/01/10

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zawarcie umowy-najmu na prowadzenie sklepu z akcesoriami do nurkowania w lokalu przy ul. Kaczeńcowej 1/1a.

U C H W A Ł A     NR 03/01/10

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zawarcie umowy-najmu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w lokalu przy ul. Kaczeńcowej 10.

* * *

II/. 24 marzec – plenarne posiedzenie z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2009r.
 4. Informacja n.t.
  a/ spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej
  b/ prowadzonych prac porządkowych w osiedlu
 5. Rozpatrzenie pism i podań – podjęcie stosownych uchwał
 6. Sprawy wniesione.

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

U C H W A Ł A     NR 04/03/10

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zawarcie umowy-najmu na prowadzenie sklepu z bielizną w lokalu przy ul. Tymiankowej 1/2a.

* * *

III/. 12 maj – plenarne posiedzenie z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie prot. z posiedzenia Rady odbytego w dn.24.03.10r.
 3. Informacja n.t
  a/ przebiegu Zebrań Gr. Członkowskich odbytych w dniach 20 – 22.04.2010r. oraz zgłoszonych wniosków
  b/ spraw będących tematem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.05.2010r
  c/ prowadzonych prac porządkowych w osiedlu
 4. Rozpatrzenie pism i podań – podjęcie stosownych uchwał
 5. Sprawy wniesione.

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

U C H W A Ł A     NR 05/05/10

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy-najmu najemcy lokalu użytkowego przy ul. Bocianiej 10/1.

Planowane na dzień 9.06.br. Plenarne Posiedzenie Rady Osiedla poświęcone będzie bieżącym sprawom osiedla oraz najbliższemu Z.P.Cz. S.M.”Czuby”.

Data opublikowania: 16:01, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum Protokołów i Uchwał