UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla „BŁONIE”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
2010 r.
UCHWAŁA NR 01/08/2010
RADY OSIEDLA „BŁONIE” Z DNIA 22.02.2010r.

Rada Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za-14, przeciw-0 , wstrzymało się – 0.

§ 1

Ująć w rzeczowo-finansowym planie remontów na rok 2010 w poz. fundusz remontowy nieruchomości w ramach posiadanych środków n/w roboty:
– nieruchomość III – wymiana okien klatki schodowej i piwnic, drzwi zewnętrznych Hetmańska 12 – kwota 54 600 zł
– nieruchomość IV – malowanie klatki schodowej Dragonów 14 kwota- 28 500 zł
– nieruchomość V wymiana okienek piwnicznych Hetmańska 8,10 kwota- 20 800 zł
– nieruchomość VI – malowanie klatki schodowej Szaserów 9 kwota – 7 500 zł
– nieruchomość VII – wymiana okien na klatce schodowej Rycerska 8 kwota- 11 000 zł
– nieruchomość X wymiana drzwi wejściowych Kawaleryjska 16 kwota – 4 000 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Danuta Żarczyńska

Przewodniczący R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Ryszard Raabe


UCHWAŁA NR 02/09/2010
RADY OSIEDLA „BŁONIE” Z DNIA 29.03.2010r.

Rada Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za-13, przeciw-0 , wstrzymało się – 0.

§ 1

Ująć w rzeczowo-finansowym planie remontów na rok 2010 w poz. fundusz remontowy nieruchomości w ramach posiadanych środków n/w roboty:
– nieruchomość IX wymiana okien klatki schodowej i piwnic, kwota 27 550 zł
– nieruchomość VI malowanie klatki schodowej Szaserów 11, kwota 7 500 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Danuta Żarczyńska

Przewodniczący R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Ryszard Raabe


UCHWAŁA NR 03/10/2010
RADY OSIEDLA „BŁONIE” Z DNIA 20.05.2010r.

Rada Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za-15 osób postanowiła:

§ 1

  1. Dokonać korekty w rzeczowo-finansowym planie remontów na rok 2010 w poz. fundusz remontowy nieruchomości w ramach posiadanych środków n/w roboty:
    – nieruchomość VI malowanie klatki schodowej Szaserów 9,11 kwota 20 000 zł.
    – nieruchomość IX malowanie klatki schodowej Kawaleryjska 2,4,6 kwota 95 000 zł.
  2. Z uwagi na niedobór środków w nieruchomości IV Dragonów 3,14 malowanie klatek schodowych zostanie odłożone do czasu zgromadzenia środków na funduszu remontowym nieruchomości.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Danuta Żarczyńska

Przewodniczący R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Ryszard Raabe


UCHWAŁA NR 04/11/2010
RADY OSIEDLA „BŁONIE” Z DNIA 20.05.2010r.

Rada Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 14 osób postanowiła:

§ 1

Ująć w rzeczowo-finansowym planie remontów na rok 2010 w poz. fundusz remontowy nieruchomości w ramach posiadanych środków n/w roboty:
– nieruchomość IV remont dźwigów Dragonów 3 i 14 modernizacja kabin dźwigowych kwota 8 000 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Danuta Żarczyńska

Przewodniczący R.O.”Błonie”

/podpis nieczytelny/
Ryszard Raabe

Data opublikowania: 16:00, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum Protokołów i Uchwał