ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 59/28/2010 z dnia 07.09.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 59 / 28 / 2010

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia uchwały nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych, pod kątem jej zgodności z prawem.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 w związku z § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla uchwałę nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Załącznik
do uchwały Nr 59/28/10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych, pod kątem jej zgodności z prawem.

Uchwała w swojej treści posiada wzajemnie sprzeczne zapisy, gdyż powołuje nieistniejący akt prawny, jakim jest „ustawa o środkach trwałych”, a jednocześnie posiada zapis „założenia książki składników infrastruktury dla danej nieruchomości w ramach administrowania nieruchomościami”. Analiza zapisu uchwały wskazuje, iż Rada Osiedla „Skarpa” podjęła uchwałę do założenia książek obiektów uregulowanych w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
Zgodnie z powołanymi przepisami książki obiektu budowlanego prowadzi się dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, a budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt budowlany to także budynek wraz z instalacjami technicznymi oraz budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
Ponieważ książka obiektu prowadzona jest dla całego obiektu budowlanego, nie ma prawnej możliwości prowadzić książki obiektu dla nieruchomości lokalowej jako wydzielonej części obiektu budowlanego. Art. 64 ust. 2 ustawy Prawo budowlane wymienia enumeratywnie podmioty zwolnione z prowadzenia książki obiektu. Nieruchomość lokalowa nie mieści się w pojęciu ustawy Prawo budowlane, lecz jako jedna z wielu nieruchomości lokalowych w ramach budownictwa wielorodzinnego podlega przepisom art. 64 ust. 1, a więc prowadzenia książki obiektu dla obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie