ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 38/2010 z dnia 16.08.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 38 / 2010

Rady Osiedla “Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: podziału nadwyżki budżetowej przyznanej Osiedlu “Skarpa” za 2009 r.

Rada Osiedla “Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Skarpa” ustala następujący podział nadwyżki bilansowej za 2009 r. przekazanej do dyspozycji Rady Osiedla “Skarpa” Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 4/2010 z dnia 11.06.2010 r.:

  1. nadwyżkę bilansową w wys. 222 623,99 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z podziałem proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków w nieruchomości,
  2. nadwyżkę na pozostałej działalności osiedla w kwocie 38 579, 65 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z podziałem proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków w nieruchomości,
  3. dodatni wynik z tytułu pożytków wspólnych osiedla w kwocie 818,02 zł przeznaczyć na fundusz wspólny osiedla z przeznaczeniem na remont balkonów,
  4. ujemny wynik z tytułu dzierżawy w kwocie 106,02 zł pokryć z eksploatacji nieruchomości w których powstał,
  5. dodatni wynik z tytułu pożytków reklamy w kwocie 1 121,52 zł przeznaczyć na fundusz nieruchomości osiedla w których uzyskano wynik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla “Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie