ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 38/2010 z dnia 16.08.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 38 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: podziału nadwyżki budżetowej przyznanej Osiedlu „Skarpa” za 2009 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” ustala następujący podział nadwyżki bilansowej za 2009 r. przekazanej do dyspozycji Rady Osiedla „Skarpa” Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 4/2010 z dnia 11.06.2010 r.:

  1. nadwyżkę bilansową w wys. 222 623,99 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z podziałem proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków w nieruchomości,
  2. nadwyżkę na pozostałej działalności osiedla w kwocie 38 579, 65 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi z podziałem proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków w nieruchomości,
  3. dodatni wynik z tytułu pożytków wspólnych osiedla w kwocie 818,02 zł przeznaczyć na fundusz wspólny osiedla z przeznaczeniem na remont balkonów,
  4. ujemny wynik z tytułu dzierżawy w kwocie 106,02 zł pokryć z eksploatacji nieruchomości w których powstał,
  5. dodatni wynik z tytułu pożytków reklamy w kwocie 1 121,52 zł przeznaczyć na fundusz nieruchomości osiedla w których uzyskano wynik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie