ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 16/2010, 17/2010, 18/2010 z dnia 31.03.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 16 / 2010

Rady Osiedla “Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie: kontynuacji robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3.

Rada Osiedla “Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla postanawia o kontynuowaniu robót związanych z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych z podstacji PC-3 przy ul. Sympatycznej i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do ww. podstacji.
Koszty robót zostaną pokryte z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Skarpa”

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Rady Osiedla “Skarpa”

Waldemar Żak
U C H W A Ł A Nr 17 / 2010

Rady Osiedla “Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie: rzeźby plenerowej w Osiedlu

Rada Osiedla “Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Skarpa” wyraża zgodę na instalację rzeźby plenerowej w Osiedlu “Skarpa” w obrębie działki nr 24/20.

§ 2

Koszty wykonania i montażu pokrywa autor, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pan Bill Gould.

§ 3

Rzeźba zostanie wykonana i zainstalowana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa budowlanego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Skarpa”

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Rady Osiedla “Skarpa”

Waldemar Żak
U C H W A Ł A Nr 18 / 2010

Rady Osiedla “Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego remontu balkonów na 2010 rok uchwalonego uchwałą Rady Osiedla “Skarpa” nr 65/2009 z dn. 29.10.2009 r.

Rada Osiedla “Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Skarpa” postanawia o zmianie zakresu rzeczowego remontu balkonów na 2010 rok uchwalonego uchwałą R.O. Nr 65/2009 z dn. 29.10.2009 r.

§ 2

Ustala się zakres remonu balkonów na 2010 rok w nw. budynkach:
Sympatyczna 3zachód, Fantastyczna 5, Sympatyczna 14, Sympatyczna 16.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Skarpa”

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Rady Osiedla “Skarpa”

Waldemar Żak

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie