ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 02/2010, 07/2010 z dnia 11.03.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 02 / 2010

Rady Osiedla “Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
z dnia 11.03.2010 r.

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej o wprowadzenie zmiany w uchwale nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie z dn. 20.01.2009 r. określającej zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Rada Osiedla “Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla występuje do Rady Nadzorczej o wprowadzenie zmiany w § 2 “Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach” uchwalonego uchwałą nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie z dn. 20.01.2009 r.

§ 2

Obecny zapis § 2 o treści:

Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 3 lata,

zamienić na zapis o treści:

Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Skarpa”

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Rady Osiedla “Skarpa”

Waldemar Żak
U C H W A Ł A Nr 07 / 2010

Rady Osiedla “Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
z dnia 11.03.2010 r.

w sprawie: pomieszczenia zajmowanego na potrzeby dzielnicowego Policji w budynku przy ul.Radości 14 w Lublinie.

Rada Osiedla “Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Po rozpatrzeniu pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dn. 10.02.2010 r. dot. opłat za lokal w budynku przy ul. Radości 14 zajmowany na potrzeby dzielnicowego Policji Rada Osiedla mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców postanawia o wsparciu w utrzymaniu do końca roku 2010 lokalu Policji przy ul. Radości 14 ze środków funduszu społeczno-wychowawczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Skarpa”

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Rady Osiedla “Skarpa”

Waldemar Żak

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie