ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 12, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17 z dnia 15.04.2010 r.

UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” 2010 r.
z dnia 15.04.2010 r.

UCHWAŁA NR 12/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Ruta” za rok 2009 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 13/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 1 z dnia 10.03.2010 r. Rada Osiedla „Ruta” postanawia wyrazić zgodę na likwidację urządzeń technicznych w obu pralniach w budynku, a pomieszczenia pralni postanawia przeznaczyć na suszarnie bielizny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 15/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta” działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na wyznaczenie jednego miejsca postojowego dla inwalidy w zatoce parkingowej przed budynkiem przy ul. Dziewanny 9. Miejsce to ma służyć jako miejsce do parkowania dla każdej osoby niepełnosprawnej posiadającej specjalne uprawnienie do parkowania na miejscu postojowym dla inwalidy.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla „Ruta”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 16/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” postanawia skierować do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi sprawę modernizacji kabin dźwigowych i zabezpieczenia przed dalszą dewastacją celem wypracowania wniosków i przedłożenie ich do rozpatrzenia przez Radę Osiedla „Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 UCHWAŁA NR 17/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” postanawia przekazać oba pisma mieszkańców bloku przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 w sprawie zabudowanych korytarzy na klatkach schodowych oraz wynajmu dachu pod anteny na budynku Watykańska 10 – do działu księgowości S.M. „Czuby” celem załatwienia zgodnie z kompetencjami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie