ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 12, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17 z dnia 15.04.2010 r.

UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” 2010 r.
z dnia 15.04.2010 r.

UCHWAŁA NR 12/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Osiedla “Ruta” za rok 2009 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 13/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 1 z dnia 10.03.2010 r. Rada Osiedla “Ruta” postanawia wyrazić zgodę na likwidację urządzeń technicznych w obu pralniach w budynku, a pomieszczenia pralni postanawia przeznaczyć na suszarnie bielizny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 15/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta” działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” wyraża zgodę na wyznaczenie jednego miejsca postojowego dla inwalidy w zatoce parkingowej przed budynkiem przy ul. Dziewanny 9. Miejsce to ma służyć jako miejsce do parkowania dla każdej osoby niepełnosprawnej posiadającej specjalne uprawnienie do parkowania na miejscu postojowym dla inwalidy.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla “Ruta”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 16/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” postanawia skierować do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi sprawę modernizacji kabin dźwigowych i zabezpieczenia przed dalszą dewastacją celem wypracowania wniosków i przedłożenie ich do rozpatrzenia przez Radę Osiedla “Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 UCHWAŁA NR 17/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.04.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” postanawia przekazać oba pisma mieszkańców bloku przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 w sprawie zabudowanych korytarzy na klatkach schodowych oraz wynajmu dachu pod anteny na budynku Watykańska 10 – do działu księgowości S.M. “Czuby” celem załatwienia zgodnie z kompetencjami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie