ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 07, Nr 09, Nr 10, Nr 11 z dnia 18.03.2010 r.

UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” 2010 r.
z dnia 18.03.2010 r.

UCHWAŁA NR 07/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 10, 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” zwraca się do Rady Dzielnicy Czuby Północne o pomoc w załatwieniu następujących spraw priorytetowych dla osiedla “Ruta” i jego mieszkańców:

– przyjęcie przez Urząd Miasta Lublin od Spółdzielni ulic Dziewanny, Różanej, Stokrotki;

– uporządkowanie terenów miejskich przyległych do terenów osiedla “Ruta” po okresie zimowym oraz utrzymywanie na nich czystości i porządku również w lecie i na jesieni (działki gruntu nr 26/1; 26/2; 28/1; 28/12; 28,14; 40/3; 63)

– ograniczeniu prędkości pojazdów na ul. Jutrzenki poprzez zamontowanie progów zwalniających, poprawienie bezpieczeństwa pieszych poprzez wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jutrzenki na wysokości przychodni oraz wyprofilowanie (złagodzenie) zakrętu ul. Jutrzenki w pobliżu tego przejścia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 09/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust.13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w części wspólnej budynku przy ul. Dziewanny 14 przy spełnieniu przez mieszkańców warunków określonych w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków/nieruchomości/ obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” oraz w przypadku, gdy te pomieszczenia nie są niezbędne do obsługi technicznej budynku w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych i instalacji budynkowych.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się administracji osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 10/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” wyraża zgodę na wykonanie i powieszenie na drzewach w osiedlu “Ruta” budek lęgowych dla ptaków w ilości co najmniej 15 szt.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się administracji osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 11/2010
Rady Osiedla “RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla “Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla “Ruta” postanawia skierować do swojej Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi sprawę przeciwdziałania zanieczyszczaniu terenu osiedla przez psy – celem opracowania możliwych sposobów likwidacji, względnie ograniczenia tego problemu i przedłożenie wniosków do rozpatrzenia przez Radę Osiedla “Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla “Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla “Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie