Mapka osiedla WIDOK Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie

 

cyfry czarne – numery budynków

cyfry bordowe – numery działek

 


Mapka została opracowana na bazie mapy geodezyjnej sporządzonej przez geodetę mgr inż. Stanisława Kiszkę

Data opublikowania: 20:36, 25 kwietnia 2016

Kategorie: Widok