PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO na 2017 r.-  Os. „Ruta” S.M. CZUBY w Lublinie
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie

Plan 2017

WYDATKI

ilość

cena jedn. brutto

wartość brutto

jdn./zł zł.
I. CZĘŚĆ MIESZKALNA 1 013 094
1. Remont instalacji
2. Remont dachów
3. Remonty bieżące dźwigów i hydroforni 147 400
a) dźwigi w wieżowcach 34 szt. 4 000,00 136 000
b) remont hydroforni: 11 400
– Dziewanny 3 500,00 3 500
– Sasankowa 3 000,00 3 000
– Różana 3 000,00 3 000
– Watykańska 1 900,00 1 900
4. Remont klatek schodowych 245 000
– Dziewanny 5 5 szt. 27 000,00 135 000
– Jana Pawła II 9 10 szt. 11 000,00 110 000
5. Wymiana drzwi do komór zsypowych w budynkach przy ul.: 39 000
– Dziewanny 5 5 szt. 4 500,00 22 500
– Sasankowej 1, 3, 5 3 szt. 5 500,00 16 500
6. Wymiana drzwi wewnętrznych na piętrach budynków przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7 44 szt. 4 200,00 184 800
7. Remont elewacji 109 900
a) Malowanie wiatrołapów i wejść do klatek schodowych w budynkach przy:

67 100

– ul. Stokrotki 8

6 szt.

1 100,00

6 600

– ul. Dziewanny 7, 9 (z wymianą obróbek blacharskich daszków)

17 szt.

1 500,00

25 500

– ul. Różanej 17, 21, 27

25 szt.

1 400,00

35 000

b) Wymiana okien piwnicznych w budynku przy ul. Dziewanny 8

31 szt.

300,00

9 300

c) Wymiana szafek gazowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 5

3 szt.

1 300,00

3 900

d) Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach:

29 600

ul. Dziewanny 6
– małe okna

12 szt.

500,00

6 000

– duże okna

6 szt.

1 200,00

7 200

ul. Dziewanny 10
– małe okna

12 szt.

500,00

6 000

– duże okna

3 szt.

1 200,00

3 600

ul. Dziewanny 12
– małe okna

4 szt.

500,00

2 000

– duże okna

4 szt.

1 200,00

4 800

8. Remont opasek (chodniki, ciągi pieszo-jezdne, schody itp.) 92 300
– przełożenie schodów terenowych między bud. Stokrotki 7, a bud. LPEC

18 m2

300,00

5 400

– remont chodnika od bud. Różana 7 do ul. Jutrzenki

160 m2

140,00

22 400

– przełożenie kostki, wyrównanie zapadnięć chodników przy bud. Dziewanny 4, 6, 10, 12 i Jutrzenki 10

500 m2

120,00

60 000

– wykonanie remontu schodów i rampy przy lokalach użytkowych w budynku przy ul. Dziewanny 1

22,5 m2

200,00

4 500

9. Docieplenie stropodachów w budynkach: 194 994
– Dziewanny 4

682 m2

27,00

18 414

– Dziewanny 6

917 m2

27,00

24 759

– Dziewanny 10

1110 m2

27,00

29 970

– Dziewanny 12

717 m2

27,00

19 359

– Dziewanny 11, 13, 15

2847 m2

27,00

76 869

– Stokrotki 8

949 m2

27,00

25 623

10. Wymiana dźwigów
RAZEM WYDATKI 1 013 094
Razem fundusz remontowy ogólnoosiedlowy 117 400
Razem fundusz remontowy nieruchomości 895 694

 

Data opublikowania: 12:21, 27 grudnia 2016

Kategorie: Ruta