ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO na 2016 r.- Os. Ruta S.M. CZUBY w Lublinie

PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO na 2016 r.-  Os. „Ruta” S.M. CZUBY w Lublinie
wg stanu na dzień 31.03.2016 r.

Wyszczególnienie

Plan 2016

WYDATKI

ilość

cena jedn. brutto

wartość brutto

jdn./zł zł.
I. CZĘŚĆ MIESZKALNA 1 621 750
1. Remont instalacji (co., cw, gazowej, wod.-kan.)
2. Remont dachów
3. Remonty bieżące dźwigów i hydroforni 147 400
a) dźwigi w wieżowcach 34 szt. 4 000,00 136 000
b) remont hydroforni: 11 400
– Dziewanny 3 500,00 3 500
– Sasankowa 3 000,00 3 000
– Różana 3 000,00 3 000
– Watykańska 1 900,00 1 900
4. Remont klatek schodowych 589 000
a) Jutrzenki 10 4 szt 12 000,00 48 000
b) Różana 17, 21, 27 25 szt. 11 000,00 275 000
c) Stokrotki 8 6 szt. 11 000,00 66 000
c) Dziewanny 11,13,15 18szt. 200 000
5. Roboty elewacyjne (tynki, uszczelnienie) 101 650
a) Mycie elewacji północnej – Dziewanny 8 550,00 m2 25,00 13 750
b) Remont tynku elewacji – Dziewanny 8 20,00 m2 70,00 14 00
c) Stokrotki 1,3,5,7 – remont cokołu budynków – tynk mozaikowy 600,00 m2 30,00 18 000
d) Remont daszków nad wejściami do klatek – Jana Pawła II 9 10 szt. 3 000,00 30 000
e) Wykonanie remontu tynku na gazonach kwiatowych w budynku przy ul. Różanej 12 12 szt. 2000,00 24 000
f) Remont stolarki okiennej w pralniach i suszarniach przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 1 kpl. 4 500,00 4 500
g)Watykańska 8, 10 – remont tynku przy śmietnikach 2 kpl. 5 000,00 10 000
6. Remont opasek (chodniki, ciągi pieszo -jezdne, schody itp.) 382 000
a) Remont opasek – Różana 27 180,00 m2 110,00 19 800
b) Remont chodników, parkingów, dróg 232 200
– za przedszkolem do Różanej 7 130,00 m2 140,00 18 200
– Różana 7 do Jutrzenki 110,00 m2 140,00 15 400
– Jana Pawła 130,00 m2 140,00 18 200
– Stokrotki 1 do Stokrotki 7 550,00 m2 140,00 77 000
– Różana 17-15 100,00 m2 140,00 14 000
– Remont parkingu – Różana 7 360,00 m2 140,00 50 400
c) Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Dziewanny 5 msc. 4 000,00 20 000
d) Wykonanie parkingu przy bud. Dziewanny 5 1 kpl. 80 000,00 80 000
e) Remont nawierzchni – uzupełnienie ubytków asfaltem 100,00 m2 190,00 19 000
f) Remont nawierzchni -asfaltobetonem 200,00 m2 100,00 20 000
7. Remont balkonów
8. Pozostałe remonty 331 500
a) Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych na automatyczne typu LED 84 500
– Dziewanny 5 1 bud. 14 500,00 14 500
– Sasankowa 4 1 bud. 11 000,00 11 000
– Dziewanny 7, 9 2 bud. 10 000,00 20 000
– Różana 17, 21, 27 3 bud. 10 000,00 30 000
– Jana Pawła II 9 1 bud. 9 00,00 9 000
b) Wymiana okien klatek schodowych 192 000
– Stokrotki 1, 3, 5, 7 4 bud. 12 000,00 48 000
– Stokrotki 1, 3, 5, 7 4 bud. 24 000,00 96 000
c) Wymiana okien w pralniach i pomieszczeniach zsypowych w budynkach przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7 4 bud. 12 000,00 48 000
d) Wymiana drzwi do komór zsypowych 55 000
– Stokrotki 1, 3, 5, 7 4 szt. 6 000,00 24 000
– Sasankowa 4 1 szt. 6 000,00 6 000
– Różana 7 5 szt. 5 000,00 25 000
9. Wymiana dźwigów
10. Docieplenia 70 200
a) docieplenie stropodachu – Dziewanny 7, 9 2600,00 m2 27, 00 70 200
RAZEM WYDATKI 1 621 750
Razem fundusz remontowy ogólnoosiedlowy 476 200
Razem fundusz remontowy nieruchomości 1 145 550
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie