Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o.
w osiedlu „Ruta” za rok 2016.

ista

Lp.

Adres budynku

odczyt podstawowy

drugi odczyt

data odczytu

godziny

data odczytu

godziny

1 Dziewanny 4 02.01.2017 17.00- 20.00 23.01.2017 17.00-20.30
2 Dziewanny 8 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
3 Dziewanny 6 03.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
4 Dziewanny 12 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
5 Dziewanny 10 04.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
6 Dziewanny 1 kl. I, II 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
7 Dziewanny 1 kl. III, IV, V 05.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
8 Dziewanny 11 kl. I 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
9 Dziewanny 11 kl. II, III, IV, V, VI 09.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
10 Watykańska 6 10.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
11 Dziewanny 13 kl. I, II, III, IV 11.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
12 Dziewanny 15 kl.I, II, III, IV 12.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
13 Dziewanny 13 kl. V, VI 13.01.2017 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
14 Dziewanny 15 kl. V, VI 17.00-20.00 23.01.2017 17.00-20.30
15 Dziewanny 5 kl. I, II, III 14.01.2017 10.00-13.30 24.01.2017 17.00-20.30
16 Dziewanny 5 kl. IV, V 12.30-15.00 24.01.2017 17.00-20.30
17 Dziewanny 7 kl. I, II, III, IV 16.01.2017 17.00-20.00 24.01.2017 17.00-20.30
18 Dziewanny 7 kl. V, VI, VII, VIII 17.01.2017 17.00-20.00 24.01.2017 17.00-20.30
19 Dziewanny 9 kl. I, II, III, IV, V 18.01.2017 17.00-20.00 24.01.2017 17.00-20.30
20 Dziewanny 9 kl. VI, VII, VIII, IX 19.01.2017 17.00-20.00 24.01.2017 17.00-20.30
21 Jutrzenki 10 20.01.2017 17.00-20.00 24.01.2017 17.00-20.30
22 Różana 14 02.01.2017 16.30-18.30 19.01.2017 17.00-20.00
23 Różana 16 03.01.2017 16.30-18.00 19.01.2017 17.00-20.00
24 Różana 12 03.01.2017 17.30-20.30 19.01.2017 17.00-20.00
25 Różana 27 M-1 do 69 04.01.2017 16.30-20.30 19.01.2017 17.00-20.00
26 Różana 27 M-70 do 129 05.01.2017 16.30-20.30 19.01.2017 17.00-20.00
27 Różana 20 09.01.2017 17.00-20.00 19.01.2017 17.00-20.00
28 Różana 18 10.01.2017 17.00-20.00 19.01.2017 17.00-20.00
29 Różana 3 13.01.2017 16.00-20.30 20.01.2017 17.00-20.00
30 Różana 7 M-1 do 70 11.01.2017 16.30-20.30 20.01.2017 17.00-20.00
31 Różana 7 M- 71 do 141 12.01.2017 16.30-20.30 20.01.2017 17.00-20.00
32 Watykańska 10 M- 1 do 47 14.01.2017 10.00-13.30 20.01.2017 17.00-20.00
33 Watykańska 10 M- 48 do 95 14.01.2017 13.00-16.00 20.01.2017 17.00-20.00
34 Watykańska 8 M-1 do 47 16.01.2017 16.30-20.00 20.01.2017 17.00-20.00
35 Watykańska 8 M-48 do 95 17.01.2017 16.30-20.00 20.01.2017 17.00-20.00
36 Stokrotki 1 03.01.2017 16.30-20.00 24.01.2017 17.00-20.00
37 Stokrotki 3 04.01.2017 16.30-20.00 24.01.2017 17.00-20.00
38 Stokrotki 5 10.01.2017 16.30-20.00 24.01.2017 17.00-20.00
39 Stokrotki 7 11.01.2017 16.30-20.00 24.01.2017 17.00-20.00
40 Stokrotki 8 kl. I, II, III 14.01.2017 10.00-12.30 24.01.2017 17.00-20.00
41 Stokrotki 8 kl. IV, V, VI 14.01.2017 12.00-14.30 24.01.2017 17.00-20.00
42 Jana Pawła II 9 kl. I, II, III, IV, V 12.01.2017 16.30-20.00 24.01.2017 17.00-20.00
43 Jana Pawła II 9 kl. VI, VII, VIII, IX, X 13.01.2017 16.30-20.00 24.01.2017 17.00-20.00
44 Sasankowa 1 17.01.2017 16.30-20.00 25.01.2017 17.00-20.00
45 Sasankowa 4 18.01.2017 16.30-20.00 25.01.2017 17.00-20.00
46 Różana 17 kl. I, II, III 19.01.2017 16.30-20.00 25.01.2017 17.00-20.00
47 Różana 17 kl. IV, V, VI, VII 20.01.2017 16.30-20.00 25.01.2017 17.00-20.00
48 Różana 21 kl. I, II, III, IV 21.01.2017 10.00-12.30 25.01.2017 17.00-20.00
49 Różana 21 kl. V, VI, VII 21.01.2017 12.00-14.30 25.01.2017 17.00-20.00

Data opublikowania: 09:13, 30 grudnia 2016

Kategorie: Ruta