ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Osiedle „Poręba” – informacja nr 1-2013

Informacja z działalności Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Poręba”
w latach 2011-2013.

Praca Rady była skoncentrowana nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem osiedla, spółdzielni, problematyką prawa spółdzielczego oraz infrastrukturą miejską w sąsiedztwie osiedla.

I. Najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpośrednio osiedla:

 1. Coroczne uchwalanie planów finansowo-gospodarczych osiedla poprzedzone każdorazowo analizą potrzeb i możliwości finansowych na ich wykonanie oraz kontrola ich realizacji.
 2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służb porządku publicznego w sprawie stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla oraz pisemne wystąpienia w tej sprawie do tych organów jak i Władz Miasta Lublin.
 3. Coroczna analiza kosztów centralnego ogrzewania.
 4. Zakończenie programu termomodernizacji 11 budynków na terenie osiedla, na który Rada Przedstawicieli Nieruchomości uzyskała nieoprocentowane dofinansowanie dzięki czemu jego realizacja była możliwa i została skrócona z 10 do 5 lat.
 5. Analiza efektów termomodernizacji w aspekcie obniżenia kosztów ogrzewania mieszkań.
 6. Montaż czujników zmierzchowych przy wejściach do klatek oraz oświetlenia klatek schodowych wieżowców. Działania te ograniczyły zużycie energii i spowodowały, że pomimo corocznych wzrostów cen dostawy energii elektrycznej, koszty ponoszone przez mieszkańców od kilku lat pozostają na niezmienionym poziomie.
 7. Wyremontowanie na terenie całego osiedla zewnętrznych schodów terenowych, które służą ogółowi mieszkańców i są obecnie bezpieczne w użytkowaniu.
 8. Remont elewacji kolejnych budynków na terenie osiedla w trosce o zabezpieczenie ich konstrukcji przed degradacją oraz poprawę estetyki i komfortu dla mieszkańców.
 9. Wymiana wyparkowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania na elektroniczne z odczytem radiowym.
  Likwiduje to problem letniego odparowywania cieczy z ampułek i daje precyzyjny odczyt, który jest wykonywany w jednym terminie na ostatni dzień roku, bez konieczności obecności właściciela mieszkania.
 10. Analiza niebilansującego się zużycia wody w skali całego osiedla.
 11. Przeprowadzenie wśród mieszkańców referendum w sprawie montażu elektronicznego monitoringu, które miało na celu zwiększenie stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla.
  Z uwagi na zbyt niską frekwencję i brak zdecydowanej większości głosów na „tak” Rada Przedstawicieli Nieruchomości szanując stanowisko mieszkańców odstąpiła od realizacji monitoringu osiedla.
 12. Rada zajmowała się wielokrotnie sprawami konfliktów międzysąsiedzkich, jakie niestety zdarzają się wśród mieszkańców. Działania Rady doprowadziły do polubownych rozstrzygnięć oraz zażegnania sporów.
 13. Ponadto Rada na każdym posiedzeniu zajmowała się wszelkiego rodzaju problemami związanymi z funkcjonowaniem osiedla i pracą administracji.

II. Podjęte decyzje o planach remontowych na 2014 r.

 1. Wymiana wodomierzy w całości zasobów mieszkaniowych osiedla na wodomierze elektroniczne z radiowym odczytem, która ma zminimalizować ilość niebilansującego się zużycia wody i zmniejszyć z tego tytułu obciążenia dla mieszkańców.
 2. Malowanie klatek schodowych w budynku Szafirowa 5, Perłowa 4, Turkusowa 1, Bursztynowa 14 Agatowa 14, Agatowa 16.
 3. Remont elewacji budynków Agatowa 18 i Bursztynowa 1C.
 4. Budowa pawilonu handlowo-usługowego w pobliżu Agatowej 16.

Należy podkreślić, że większość zaplanowanych prac remontowych na 2014 r. będzie wykonywanych w ramach zgromadzonych środków na funduszu remontowym nieruchomości, bez zwiększania obciążeń z tego tytułu w naliczeniach czynszowych dla mieszkańców.

III. Zagadnienia ogólno spółdzielcze.

 1. Rada corocznie wnikliwie analizuje i omawia zagadnienia związane z problematyką Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni, a członkowie Rady zawsze wyrażają swoje stanowisko, które jest w interesie całej spółdzielni i służy dobru mieszkańcom osiedla.
 2. Rada analizowała i zajmowała stanowisko w sprawie przygotowanych zmian Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych szukając rozwiązań, które powstrzymałyby zamiary ustawodawcy mające na celu likwidację spółdzielni mieszkaniowych.
  Przedstawiciel naszej Rady brał udział w Przedkongresowym Zjeździe Spółdzielczości, gdzie prezentował stanowisko Rady w sprawie uregulowań mających obronić spółdzielców przed zakusami polityków.

IV. Zagadnienia infrastruktury miejskiej w sąsiedztwie osiedla.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości wielokrotnie zwracała się do Rady Miasta, Prezydenta Miasta Lublin i Radnych zamieszkałych w dzielnicy Czuby w następujących sprawach:

 1. Opracowania dla całego osiedla „Poręba” jednolitego i bezpiecznego zarówno dla kierowców jak i pieszych projektu i oznakowania organizacji ruchu.
 2. Zagospodarowania terenów leżących pomiędzy ulicami Perłową i Agatową, a ul. Jana Pawła II.
 3. Wykonanie zjazdu dla wózków na schodach od ulicy Szafirowej do parku im. Jana Pawła II.
 4. Wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej na odcinku od pawilonu LIDL do parku im. Jana Pawła II.
 5. Wybudowanie dodatkowego pasa ruchu na ul. Jana Pawła II dla pojazdów wyjeżdżających z osiedla ul. Szafirową.
 6. Zamontowanie progów zwalniających na ulicach: Nefrytowej, Agatowej, Szafirowej, Turkusowej.
 7. Dokończenie budowy chodnika od zakończenia ulicy Turkusowej do parku im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej nr 51.

Dzięki staraniom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Samorząd Miasta wykonał:

 1. Remont starych schodów od ulicy Perłowej do ul. Jana Pawła II.
 2. Wybudował nowe schody od budynku Bursztynowa 1 do przystanku MPK na ul. Jana Pawła II.
 3. Zachował przystanek MPK na wysokości pawilonu LIDL, który Urząd Miasta planował zlikwidować.

Dzięki interwencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Urząd Miasta częściej porządkuje teren pomiędzy ulicami Perłową i Agatową, a ul. Jana Pawła II, a także kontynuowane są prace przy rozbudowie ścieżek rowerowych.

Po przyjęciu na majątek przez Urząd Miasta ulic osiedlowych jest szansa, że zostaną one właściwie oznakowane i będzie wprowadzona bezpieczna i ujednolicona organizacja komunikacji pojazdów
i pieszych.

Działania i praca członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości nakierowana jest na rozwiązywanie problemów mieszkańców, poprawę komfortu zamieszkania na osiedlu, ograniczania kosztów w funkcjonowaniu osiedla, obronę zasad spółdzielczości mieszkaniowej, staranie się za pośrednictwem Władz Miasta Lublin o poprawę infrastruktury miejskiej w sąsiedztwie osiedla.

Działania Rady zostały dostrzeżone i właściwie ocenione przez media.
Wyrazem tej pozytywnej oceny jest artykuł, który ukazał się w sierpniowym wydaniu tygodnika Nowy Tydzień.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie