Mapka osiedla PORĘBA Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie

Poreba850

 

cyfry czarne – numery budynków

cyfry bordowe – numery działek

 


Mapka została opracowana na bazie mapy geodezyjnej sporządzonej przez geodetę mgr inż. Stanisława Kiszkę

Data opublikowania: 17:40, 25 kwietnia 2016

Kategorie: Poręba