Wykaz
robót remontowych planowanych do wykonania w 2015 roku.

1. Remont balkonów (wraz z D.T.) :
– Kaczeńcowa 1, 3, 5 – szt. 99
– Kaczeńcowa 10 – szt. 40
– Biedronki 3 – szt. 76
– Biedronki 5 – szt. 60
– Wiklinowa 4 – szt. 92
– Tatarakowa 14 – szt. 60
– Tatarakowa 2 – szt. 56
– Bociania 6 – szt. 56

2. Wymiana wiatrołapów (wraz z D.T.) :
– Tymiankowa 54 – szt. 4
– Tymiankowa 56 – szt. 4
– Tymiankowa 58 – szt. 4

3. Remont nawierzchni betonowej podjazdu górnego garaży przy ul. Tatarakowej 5

4. Remont bramy garażowej wraz z montażem urządzenia zdalnego sterownia – Bociania 1

5. Malowanie elewacji budynku wraz z naprawą kominów budynku garaży przy ul. Biedronki 2bc:

6. Naprawa tynków na elewacji budynku garaży przy ul. Biedronki 2a

7. Bieżące remonty dźwigów

8. Wykonanie projektu wymiany instalacji gazowej:
– Tatarakowa 8
– Tymiankowa 1
– Bociania 8
– Tymiankowa 58

9. Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kaczeńcowej (dojście do ul. Orkana) wraz z D.T.

10. Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Tatarakowa 2
(pod warunkiem zebrania zgód od wszystkich współwłaścicieli)

11. Wymiana instalacji gazowej
(pod warunkiem zebrania zgód od wszystkich współwłaścicieli):
– Wiklinowa 6
– Biedronki 3
– Tatarakowa 10
– Tatarakowa 12

12. Wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji gazowej
(pod warunkiem zebrania zgód od wszystkich współwłaścicieli)
– Kaczeńcowa 8
– Biedronki 5
– Tatarakowa 6
– Tatarakowa 16
– Bociania 6

Ponadto wszystkie nieruchomości zbierają środki finansowe na nieprzewidziane awarie oraz na przyszłe potrzeby remontowe.

Data opublikowania: 08:33, 15 listopada 2016

Kategorie: Łęgi