Zielone płuca Osiedla ,,Łęgi”

W dniu 04.09.2012 r. mieszkańcy Osiedla ,,Łęgi” wspólnie z Zarządem Spółdzielni i pracownikami Administracji przy udziale pracowników firmy Coca-Cola wzięli udział w akcji wspólnego sadzenia drzew i krzewów na terenie osiedla.

Środki finansowe na ten cel Osiedle otrzymało od firmy Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z którą to wspólnie opracowano założenia i pozyskano środki na realizację tego zadania pod nazwą ,,Zielone płuca Osiedla”.

Projekt ten zakładał zaprojektowanie miejsc stwarzających wrażenie naturalnych enklaw zieleni, wkomponowanych w architekturę osiedla.

Zaprojektowane tereny mają za zadanie umożliwienie odpoczynku seniorom na łonie natury, dzieciom stworzenie miejsc do zabawy a także odgrywać będą ważną rolę ze względów ekologicznych a także umożliwiły integrację wielopokoleniową mieszkańców osiedla.

Do prac przy wykonaniu projektu włączeni zostali wszyscy chętni, niezależnie od wieku, począwszy od dzieci szkolnych a skończywszy na osobach starszych, emerytach i rencistach.

Galeria zdjęć

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”legi zielone pluca”]

Data opublikowania: 17:12, 25 kwietnia 2016

Kategorie: Łęgi