ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Os. Łęgi 2013-03 Inicjatywa społeczna wielkim sukcesem mieszkańców os. Łęgi

INICJATYWA SPOŁECZNA WIELKIM SUKCESEM
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ,,ŁĘGI”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” we współpracy z Zarządem Spółdzielni i Administracją Osiedla podjęli akcję zbierania podpisów pod projektem uchwały do Rady Miasta Lublin w sprawie sfinansowania i wykonania przez Gminę Lublin remontu ciągu pieszego biegnącego od kładki nad ulicą Orkana do przejścia podziemnego pod ulicą Armii Krajowej wraz z ciągami przyległymi w całości usytuowanymi na działkach miejskich.

Mieszkańcy Łęgów skorzystali ze swojego prawa zapisanego w Statucie Rady Miasta Lublin dającego możliwość po zebraniu min. 1000 podpisów wniesienia pod obrady Rady Miasta własnych uchwał.

Przedsięwzięcie to spotkało się z wielkim odzewem wśród mieszkańców. Przedstawiciele poszczególnych nieruchomości zebrali ok. 1700 podpisów po w/w uchwałą.

Ciągi piesze o których remont monitowali mieszkańcy są głównymi ciągami komunikacyjnymi łączącymi ze sobą trzy duże osiedla mieszkaniowe Błonie, Łęgi i Rutę oraz nowo wybudowaną ścieżkę rowerową.

Nawierzchnia w/w ciągów jest w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. Bardzo liczne zapadliska, wysadzenia, ubytki stanowią zagrożenie nie tylko dla dorosłych ludzi zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Łęgi”, ale głównie dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do wymienionych szkół.

Największe utrudnienia występują w okresie zimowym z uwagi na brak możliwości skutecznego odśnieżania. Wystające i zapadnięte studzienki burzowe i kanalizacyjne oraz głębokie zapadliska, uniemożliwiają prawidłowe zebranie śniegu, natomiast w miejscach gdzie są głębokie zapadliska gromadzi się woda, która przy ujemnych temperaturach zamarza.

Mieszkańcy uzyskali poparcie Radnych Rady Miasta Dzielnicy Czuby, Węglin, Radnych Dzielnicy Czuby Północne, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 46, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej, XXVII Liceum Ogólnokształcącego, a także do Przedszkola nr 31 i Przychodni zdrowia.

W dniu 18.10.2012 r. Rada Miasta Lublin jednogłośnie przyjęła do realizacji w 2013 roku w/w zakres remontu i powierzyła jego realizację Prezydentowi Miasta Lublin.

Jak widać podjęte wspólnie działania oraz bezinteresowne zaangażowanie wielu osób przyniosły oczekiwany efekt i przyczynią się do podniesienie stanu technicznego i estetycznego infrastruktury Osiedla bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców.

Legi_Mapa-ciagow-pieszych
Mapa ciągów pieszych
przewidzianych do remontu
– objętych inicjatywą społeczną
mieszkańców osiedla Łęgi

 

 

 

kliknij na mapkę – powiększysz >>

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie