ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Ogłoszenia i Komunikaty

 Informacja dotycząca ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności


     W związku z zapytaniami mieszkańców Spółdzielnia wyjaśnia, że wszystkie sprawy formalno – prawne gruntów zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe zostały uregulowane – co potwierdzają wpisy w księgach wieczystych nieruchomości, w aktach notarialnych jak również w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Lublin.

     Grunty te – o pow. 92,58 ha zostały wykupione przez Spółdzielnię od Gminy Lublin w latach 2004 i 2005 z bonifikatą 99%. Stanowią własność Spółdzielni oraz właścicieli i współwłaścicieli lokali w poszczególnych nieruchomościach.

     W wieczystym użytkowaniu Spółdzielni pozostają tereny o pow. 15,36 ha zabudowane budynkami usługowymi oraz tereny na których urządzono zieleńce, place zabaw, dojazdy. Nowelizacja ww. ustawy nie przewiduje możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych terenów w prawo własności, wobec powyższego grunty, które nie są zabudowane budynkami na cele mieszkaniowe nadal pozostaną w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.

Zarząd SM Czuby

Lublin, dn. 29.03.2019 r.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

pieczatka9

Lublin, 01.07.2020 r.

INFORMACJA

odstepSpółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020 r. i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które stwierdzają, że przychody uzyskane przez spółdzielnię mieszkaniową z tytułu opłat za lokale mieszkalne przez osoby nieposiadające członkostwa w spółdzielni nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.odstepW konsekwencji dochody uzyskiwane od osób, które nie są członkami spółdzielni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (CIT-8, 19%).

odstepZ uwagi na powyższe rozliczeniem podatku zostanie obciążona osoba nieposiadająca członkostwa. Tylko członkostwo w Spółdzielni zwalnia z tego podatku.

odstepZe względu na fakt, iż spółdzielnia ma obowiązek rozliczyć osoby niebędące członkami na koniec 2020 r., prosimy o pilne zgłoszenie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie lub kontakt telefoniczny, nr tel. 81 464 17 27, w celu uzyskania informacji i złożenia stosownych dokumentów regulujących kwestię członkostwa.

odstepPrzyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 na parterze w następujących godzinach:

poniedziałek 730 – 1630
wtorek, środa, czwartek 730 – 1430
piątek 730 – 1230
sm czuby podpisy 07.2020

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Arena Fitness Club zaprasza członków SM Czuby na cykl Dni Otwartych – Pomoc Sercuw pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w godz. 11 – 16 przy ul. Watykańskiej 4 w Lublinie.

Arena Fitness Club wyposażony jest w urządzenia rehabilitacyjne i kardiologiczne.
Trenerzy Areny zapraszają wszystkich chcących wzmocnić serce, kręgosłup, stawy i poprawić wydolność układu krążenia. Dostępne będą również porady na temat zdrowego odchudzania.

Dla członków SM Czuby – wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!
tel 81 526 66 18.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DODATEK MIESZKANIOWY – Informacja

SM “CZUBY” przypomina, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki:

1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

 

Liczba osób

Pow. w m2

1

45,50

2

52,00

3

58,50

4

71,50

5

84,50

6

91,00

 

 

2. Dochód miesięczny w rodzinie 1-osobowej nie przekracza 175% najniższej emerytury lub dla rodziny wieloosobowej nie przekracza 125% tej kwoty.

Z dodatku mogą korzystać również, osoby posiadające zadłużenie na koncie opłat czynszowych pod warunkiem dopłacania na bieżąco różnicy do wysokości miesięcznej należności.

Szczegółowe informacje oraz druki można uzyskać w biurze spółdzielni, ul. Watykańska 6, pok. 29.

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie