ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Ogłoszenia i Komunikaty

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID 19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, iż z dniem 30.11.2020 r. wprowadza ograniczenia w pracy Kasy Spółdzielni oraz bezpośredniej obsłudze interesantów na parterze budynku przy ul. Watykańskiej 6 do następujących godzin:

poniedziałek

1200 1630

wtorek

brak przyjęć interesantów

środa

730 1200

czwartek

12001430

piątek

brak przyjęć interesantów

Zalecanym kontaktem ze Spółdzielnią jest kontakt drogą telefoniczną, mailową, tradycyjną pocztą lub za pomocą skrzynki podawczej, umieszczonej w przedsionku wejścia do siedziby Spółdzielni.

Decyzja obowiązuje do odwołania.

25.11.2020 r.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Informacja dotycząca ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności


     W związku z zapytaniami mieszkańców Spółdzielnia wyjaśnia, że wszystkie sprawy formalno – prawne gruntów zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe zostały uregulowane – co potwierdzają wpisy w księgach wieczystych nieruchomości, w aktach notarialnych jak również w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Lublin.

     Grunty te – o pow. 92,58 ha zostały wykupione przez Spółdzielnię od Gminy Lublin w latach 2004 i 2005 z bonifikatą 99%. Stanowią własność Spółdzielni oraz właścicieli i współwłaścicieli lokali w poszczególnych nieruchomościach.

     W wieczystym użytkowaniu Spółdzielni pozostają tereny o pow. 15,36 ha zabudowane budynkami usługowymi oraz tereny na których urządzono zieleńce, place zabaw, dojazdy. Nowelizacja ww. ustawy nie przewiduje możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych terenów w prawo własności, wobec powyższego grunty, które nie są zabudowane budynkami na cele mieszkaniowe nadal pozostaną w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.

Zarząd SM Czuby

Lublin, dn. 29.03.2019 r.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

pieczatka9

Lublin, 01.07.2020 r.

INFORMACJA

odstepSpółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020 r. i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które stwierdzają, że przychody uzyskane przez spółdzielnię mieszkaniową z tytułu opłat za lokale mieszkalne przez osoby nieposiadające członkostwa w spółdzielni nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.odstepW konsekwencji dochody uzyskiwane od osób, które nie są członkami spółdzielni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (CIT-8, 19%).

odstepZ uwagi na powyższe rozliczeniem podatku zostanie obciążona osoba nieposiadająca członkostwa. Tylko członkostwo w Spółdzielni zwalnia z tego podatku.

odstepZe względu na fakt, iż spółdzielnia ma obowiązek rozliczyć osoby niebędące członkami na koniec 2020 r., prosimy o pilne zgłoszenie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie lub kontakt telefoniczny, nr tel. 81 464 17 27, w celu uzyskania informacji i złożenia stosownych dokumentów regulujących kwestię członkostwa.

odstepPrzyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 na parterze w następujących godzinach:

poniedziałek 730 – 1630
wtorek, środa, czwartek 730 – 1430
piątek 730 – 1230
sm czuby podpisy 07.2020

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Arena Fitness Club zaprasza członków SM Czuby na cykl Dni Otwartych – Pomoc Sercuw pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w godz. 11 – 16 przy ul. Watykańskiej 4 w Lublinie.

Arena Fitness Club wyposażony jest w urządzenia rehabilitacyjne i kardiologiczne.
Trenerzy Areny zapraszają wszystkich chcących wzmocnić serce, kręgosłup, stawy i poprawić wydolność układu krążenia. Dostępne będą również porady na temat zdrowego odchudzania.

Dla członków SM Czuby – wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!
tel 81 526 66 18.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DODATEK MIESZKANIOWY – Informacja

SM “CZUBY” przypomina, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki:

1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

 

Liczba osób

Pow. w m2

1

45,50

2

52,00

3

58,50

4

71,50

5

84,50

6

91,00

 

 

2. Dochód miesięczny w rodzinie 1-osobowej nie przekracza 175% najniższej emerytury lub dla rodziny wieloosobowej nie przekracza 125% tej kwoty.

Z dodatku mogą korzystać również, osoby posiadające zadłużenie na koncie opłat czynszowych pod warunkiem dopłacania na bieżąco różnicy do wysokości miesięcznej należności.

Szczegółowe informacje oraz druki można uzyskać w biurze spółdzielni, ul. Watykańska 6, pok. 29.

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie