ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja dotycząca budowy pawilonu przy ul. Radości w os. Skarpa

Pawilony przy ul. Radości 2A i B zostały wybudowane w latach 80-tych XX wieku.

Od ponad 20 lat wynajmowane są pod działalność garmażeryjną, kontynuowaną na podstawie umowy najmu z dnia 16 września 2011 r. pomiędzy Spółdzielnią a obecnym najemcą.

W 2017 roku jeden z pawilonów uległ częściowemu spaleniu. Spółdzielnia otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie ponad 200 000 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny pawilonów i ich otoczenia Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozbiórce tych obiektów i w ich miejsce wybudowanie nowego pawilonu o większej powierzchni – Uchwała z dnia 8 sierpnia 2017 r. Nr 173/22/2017.

Na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 19.07.2017 r, poparty licznymi prośbami mieszkańców oraz na wniosek dotychczasowego najemcy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na odbudowę pawilonu przy ul. Radości pod dotychczasową działalność garmażeryjną.

Pawilon będzie miał ok. 430 m2, zaś jego lokalizacja nie narusza istniejącego parkingu i nie uszczupli obecnej ilości miejsc parkingowych.

Wstępny koszt inwestycji szacuje się na kwotę ok. 1.600.000 zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po jej zakończeniu.

W chwili obecnej budowa została rozpoczęta przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Planuje się zakończenie stanu deweloperskiego na koniec września 2019 r. Potem nastąpi przekazanie obiektu najemcy w celu wykonania prac wykończeniowych i dostosowania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności garmażeryjnej.

Warunki finansowe kontynuacji działalności oraz zakres wykończenia pawilonu przez najemcę określono w aneksie do umowy z dnia 16 września 2011 r.

Najemca pawilonu sfinansuje (na własny koszt) realizację następujących robót: malowanie i okładziny ścian, podłóg, drzwi wewnętrzne, biały montaż, urządzenia i instalację wentylacji i klimatyzacji, oprawy oświetleniowe, urządzenia technologiczne, całość umeblowania oraz wyposażenia kuchni, zaplecza i sali konsumpcyjnej.

Na okres budowy został wyłączony z użytkowania parking przy ul. Radości i Romantycznej. Spółdzielnia bardzo przeprasza mieszkańców za utrudnienia i niedogodności związane z budową pawilonu.

Teren oraz nowy pawilon nadal będą stanowiły mienie Spółdzielni. Większe wpływy z tytułu najmu – uzyskane poprzez zwiększenie stawki za metr kwadratowy i powiększenie wynajmowanej powierzchni zasilą konto mienia – będącego własnością wszystkich członków Spółdzielni.

Zarząd SM Czuby

Lublin, dn. 2019-03-14

Plan zagospodarowania terenuRys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu

 

Elewacje pawilonuRys. nr 2 – Elewacje pawilonu

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie