logo100
Budżet Obywatelski na 2019 rok.

obywatelski-sm

 

GRATULACJE DLA MIESZKAŃCÓW

DZIĘKUJEMY !!!

Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd SM CZUBY bardzo dziękują Mieszkańcom, którzy zagłosowali na projekty wytypowane przez Spółdzielnię do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w 2019 roku.

Dzięki Państwa głosom na terenie naszej Spółdzielni Miasto po raz kolejny wykona prace na blisko 2 miliony złotych.

Wszystkie nasze projekty uzyskały w tym roku wymaganą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2019.

Znaczny udział w osiągniętym sukcesie mają nie tylko mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” ale także mieszkańcy innych spółdzielń, wspólnot oraz szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia itd.

Obecnie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Miasto zrealizuje na terenie naszej Spółdzielni m.in. następujące projekty:

D-22 Osiedla Błonie i Łęgi (łącznie), tj. remont ulicy Rycerskiej z oświetleniem dojścia do Szkoły Podstawowej nr 42 oraz remont ulicy Kaczeńcowej z dojściem do Przedszkola.
M-6 Osiedle Poręba: Remont i miejsca postojowe ulicy Szafirowej,
M-21 Osiedle Skarpa: Remont części ulicy Fantastycznej (ok. 150 m).

Ponadto zostaną zrealizowane:
D-1 Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji – Wąwóz Czuby – LSM,
M-8 Zapobieganie bezdomności zwierząt,
M-113 Zielone Czuby,
M-62 Remont boisk os. Błonie.

Przypominamy, że dzięki Państwa głosom oddanym w latach ubiegłych na terenie SM Czuby – Miasto wyremontowało szereg ulic, parkingów i ciągów pieszych, urządziło place zabaw i zagospodarowało zaniedbane tereny miejskie.

W latach 2015-2018 wykonano m.in.:
Przyłącze energetyczne zasilające w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II – wartość robót: 100 000 zł,
Miejsca parkingowe pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok – wartość robót: 490 000 zł,
– Remont oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów – wartość robót: 227 000 zł,
Zatoki parkingowe przy ulicy Perłowej w os. Poręba – wartość robót: 250 000 zł,
– Remont ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ulicą Różaną w os. Ruta – wartość robót: 1500 000 zł,
– Remont Alei Młodości i Alei Marzeń w os. Skarpa – wartość robót: 1100 000 zł,
– Remont ul. Wiklinowej wraz z budową miejsc parkingowych w osiedlu Łęgi – wartość robót: 1 500 000 zł,
– Remont i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – wartość robót: 497 000 zł,
– Remont ul. Romantycznejsięgacz w kierunku starej Szkoły Podstawowej nr 28 w osiedlu Skarpa – wartość robót: 500 000 zł,
– Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta – wartość robót 445 000 zł,
– Remont ul. Różanej i budowa miejsc postojowych w os. Ruta – wartość robót 1.200.000 zł,
– Remont ul. Tatarakowej i Tymiankowej w os. Łęgi – wartość robót 500.000 zł,
– Remont chodników (o łącznej pow. 1440 m2), podjazd dla niepełnosprawnych do przystanku przy ul. Orkana, parkingi przy ul. Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, w os. Błonie – wartość robót ok. 500.000 zł,
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w rejonie Bursztynowej 14 w os. Poręba – wartość robót do 500.000 zł,
Miejsca postojowe przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej na terenie os. WIDOK – wartość robót ok. 500.000 zł.
Łącznie daje to kwotę blisko 10 mln zł.

Uzyskane wyniki świadczą, że dla większości naszych mieszkańców nie są im obojętne sprawy Lublina.

Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy i liczymy, że w przyszłym roku odniesiemy kolejny sukces.

Zarząd SM Czuby

Lublin, dn.25.10. 2018 r

Data opublikowania: 23:49, 29 października 2018

Kategorie: Ogłoszenia