ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 34/7/2022 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 29.11.2022 r.

UCHWAŁA Nr 34/7/2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 29.11.2022 r.

 

w sprawie: zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 31 oraz § 108 ust.4 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Zasadach dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 4/1/09 Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie z dnia 20.01.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł zasad otrzymuje brzmienie:
“Zasady dofinansowania z odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby”.

2. §1 otrzymuje brzmienie:
” Dofinansowanie może zostać udzielane na podstawie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierającej rzeczowy zakres robót oraz kalkulację kosztów, oraz decyzji Zarządu uznającej jego celowość”.

3. §2 otrzymuje brzmienie:
“Gwarantem spłaty kwoty udzielonego dofinansowania powinien być zwiększony odpis na fundusz remontowy umieszczony jako składnik opłat eksploatacyjnych i gwarantujący spłatę zadłużenia rozłożoną na okres nie dłuższy niż 3 lata”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
“Spłata kwoty dofinansowania rozpoczynać się będzie nie później niż od 1 stycznia następnego roku po uruchomieniu dofinansowania”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
“Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 3 lat będzie obciążona ustawowymi odsetkami za opóźnienie”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
“Gwarantem spłaty kwoty dofinansowania będzie fundusz remontowy nieruchomości lub osiedla”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Zasad dofinansowania z funduszu remontowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie