ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 16/10/2019 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 3.09.2019 r.

Uchwała Nr 16 / 10 / 2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 3.09.2019 r.

w sprawie: zmian Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 147/ 9/ 2016 z dnia 20.12.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla”.

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
W przypadku gdy w zebraniu bierze udział jedynie 3 uprawnionych, przewodniczący pełni również funkcję sekretarza zebrania”.

3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości ”.

4) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udostępnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej, mailowej lub poprzez administrację osiedla”.

5) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
– opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
– koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
– wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
– zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności kulturalno – oświatowej”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale 16/10.2019 z dnia 3.09.2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie