ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Regulaminy, Zasady, Umowy

REGULAMINY:

 1. Uchwała Nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 5.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie
 2. Uchwała Nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 5.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN Rady Nadzorczej SM “CZUBY” w Lublinie
 3. Uchwała Nr 19/10/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zmian regulaminów Komisji Rady Nadzorczej
  a. REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „CZUBY” w Lublinie – Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały
  b. REGULAMIN Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  i Inwestycji Rady Nadzorczej SM”CZUBY” w Lublinie –  Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały
  c. REGULAMIN Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Nadzorczej SM„CZUBY” w Lublinie – Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały
 4. Uchwała nr 125/1/ 2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN Pracy Zarządu SM “Czuby” w Lublinie
 5. Uchwała nr 120/6/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM “Czuby”
  REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. “CZUBY”
 6. Uchwała Nr 16 / 10 / 2019 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 3.09.2019 r. w sprawie zmian Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania
  REGULAMIN Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania
 7. Uchwała Nr 5/14/2020 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie
  REGULAMIN porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
 8. Uchwała Nr 34/15/2018 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie
  REGULAMIN rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM “CZUBY” w Lublinie
 9. Uchwała Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 22.11.2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody
  REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody
 10. Uchwała Nr 30/8/2018 RN z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali
  REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali
 11. Uchwała Nr 8 /1 / 2011 Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
 12. Uchwała Nr 7 / 1 / 2011 Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
 13. Uchwała Nr 32/2/2018 RN z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań
  REGULAMIN nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań
 14. Uchwała Nr 3 / 1/ 2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie z dnia 07.02.2011 r.
  REGULAMIN najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”
 15. Uchwała Nr 148 / 5 / 2016 RN SM “Czuby” z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości SM “Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości SM “Czuby” w Lublinie
 16. Uchwała Nr 35/9/2018 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w SM „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
 17. Uchwała nr 31/4/2018 RN z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności
  REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności
 18. Uchwała Nr 2/14/2019 Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych
  REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych
 19. Uchwała Nr 19/3/2019 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom SM “Czuby” w Lublinie
 20.  Uchwała Nr 112/2/2012 Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie z dnia 18.12.2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
  REGULAMIN monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach S.M „Czuby” w Lublinie
 21. Uchwała Nr 92/1/2012 Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie z dnia 9.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
  REGULAMIN działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
 22.  Uchwała Nr 16/15/2013 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali
  REGULAMIN rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali

ZASADY:

 1. Uchwała Nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. w sprawie uchwalenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  ZASADY wynagradzania Członków Zarządu SM “Czuby” w Lublinie
 2. Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach
 3. Uchwała Nr 5/2/2013 Rady Nadzorczej SM “Czuby” z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zmian w zasadach i trybie przeprowadzania referendum w SM “Czuby” w Lublinie
  Zasady i tryb przeprowadzania referendum w SM “Czuby” w Lublinie
 4. Zasady ochrony danych osobowych w SM “Czuby” w Lublinie

UMOWY:

 1. Umowa najmu
 2. Umowa o dzierżawę terenu
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie