UCHWAŁY

z posiedzeń Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „SKARPA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

 

Rok 2024

STYCZEŃ
(Uchwały z dnia 29.01.2024 r.)

Uchwała Nr 1/2024
 Uchwała Nr 2/2024

 

LUTY
  (Uchwały z dnia 19.02.2024 r.)

Uchwała Nr 3/2024
Uchwała Nr 4/2024
Uchwała Nr 5/2024

 

MARZEC
  (Uchwały z dnia 04.03.2024 r.)

Uchwała Nr 6/2024
Uchwała Nr 7/2024
Uchwała Nr 8/2024

 

KWIECIEŃ
  (Uchwały z dnia 22.04.2024 r.)
Uchwała Nr 9/2024
Uchwała Nr 10/2024

 

MAJ
  (Uchwały z dnia 13.05.2024 r.)

 

 

Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z lat poprzednich:
2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020, 2021,2022, 2023